ĐẠI LỘ KINH HOÀNG

LỄ TƯỞNG NIỆM 45 NĂM NẠN NHÂN CỘNG SẢN
TRÊN ĐẠI LỘ KINH HOÀNG QUẢNG TRỊ NĂM 1972
Tổ Chức Tại Kỳ Đài Eden Center, Falls Church, Virginia
21.4.2017

Đây Đại Lộ Kinh Hoàng ghi lắm cảnh bi thương, muôn thuở không quên niềm tủi hận.
Nọ giòng sông Bến Hải gây bao nguồn sóng gió, ngàn năm luống chạnh nổi phân ly.

Xem thêm :
Tưởng Niệm Nạn Nhân trên Đại Lộ Kinh Hoàng tại Quảng Trị năm 1972.

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.