Tết 2021

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Xuân Tân Sửu
*

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ
BOSTON-MASSACHUSETTS-USA

KÍNH CHÚC QUÝ ĐỒNG HƯƠNG VÀ THÂN HỮU

MỘT NĂM MỚI HẠNH PHÚC, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG.

This entry was posted in Thông Tin and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.