PHAM ĐOAN TRANG

  Đã bị nhà cầm quyền CSVN bắt giam vô cớ 1 tháng nay(06-10-11/2020)

Em bước đi, đem theo cả tương lai dân tộc,
Ngẩng cao đầu vực dậy lịch sử 4 ngàn năm.
Ôi những bước chân quặn lòng Mẹ già cô quạnh,
Mà hiên ngang thức tỉnh đất nước, nhân dân mình.
*
In every step forward carrying the nation’s future,
Head high oh you proudly revive four thousand year-history.
Pains felt along with all your steps, lonely mother left behind,
Persevering with brave, you wake up our country and our people.

Trương Thúy Hậu
This entry was posted in Thơ, Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.