Thơ Hoàng Trúc Ly

Ca sĩ

Tặng Thanh Thúy

Từ em tiếng hát lên trời
Tay xao dòng tóc, tay vời âm thanh
Sợi buồn chẻ xuống lòng anh
Lắng nghe da thịt tan tành xưa sau

Trời em tiếng hát lên từ
Âm ba tóc rối lững lờ vòng tay
Áo dài lùa nắng vào mây
Dấu chân hồng nhạn rụng đầy gió sương.

Hoàng Trúc Ly
1963
Hoàng Trúc Ly, Trong cơn yêu dấu, NXB Việt Hương, 1963

 Nghe Thanh Thúy hát :

Ai cho tôi tình yêu

This entry was posted in Thơ, Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.