Buddhism

Tứ vô lượng tâm

Một vị sư lên rừng hái củi, trên đường về gặp một cậu bé đang chạy chơi đùa, hái hoa bắt bướm.

Vị sư đến gần hỏi: Trên tay con cầm gì vậy?

Thằng bé lí lắc: Đố sư biết đó, nhưng nếu sư nói sai phải mất cho con bó củi nhé?

– Một con bướm đã chết đúng không?

– Haha … sai rồi, con bướm còn sống. Nói rồi cậu bé tung con bướm bay lên trời.

Vị sư cười nói: Củi của con đây, cầm về đi!

Thằng bé hí hửng đem bó củi về khoe cha, ông tái mặt, nhéo tai thằng con:

– Đem bó củi lên chùa trả rồi xin lỗi người ta ngay.

Thằng bé vừa đi vừa la:  Nhưng con thắng mà.

Đến chùa hai cha con chắp tay xin lỗi, vị sư chỉ mỉm cười gật đầu.

Trên đường về cậu bé vẫn hậm hực.

Người cha nói:  Nếu sư nói con bướm còn sống con cũng bóp cho nó chết đúng không?
Từ đầu ngài đã định đem bó củi để đổi lấy một mạng sống rồi đó.

Thằng bé lặng lẽ cúi đầu.

*
Ngạo mạn và hiếu thắng luôn làm mờ lý trí của mỗi con người.
Đừng thấy ai lùi mà vội bảo họ thua.
Thiện lương khó hơn là thông minh.
Bởi vì thông minh là thiên phú, còn thiện lương là một sự lựa chọn, một sự hoàn thiện tự ngã.

Tứ vô lượng tâm(The Four Immeasurables) : Từ, Bi, Hỷ, Xả.

Từ: Matri (skt)- Benevolence- Rộng lượng-To give joy to others.
Bi: Karuna (skt)- Mercy- Cứu khổ- To remove the suffering of others.
Hỷ: Mudita (skt)-Cheerfulness- Cọng lạc- To keep oneself happy.
Xả: Upeksa (skt)—Indifference-  Buông bỏ – To throw away.

@Internet source
This entry was posted in Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.