Nghe Nhạc

ĐÓN XUÂN NÀY NHỚ XUÂN XƯA
Nhạc&lời: Châu Kỳ
Tâm Đoan & Đặng Thế Luân ca

This entry was posted in Âm Nhạc and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.