PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn

Cụ Ông PHẠM VĂN NHO
Pháp danh TÂM NGUYỆN

Vừa mãn phần lúc 2 giờ 10 phút chiều, ngày 10 tháng 6 năm 2018
tại Thành phố Weston, Massachusetts, USA

HƯỞNG THỌ 88 tuổi

Trước nỗi đau thương mất mát to lớn này

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH
NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH CỤ ÔNG SỚM VỀ MIỀN PHẬT QUỐC.

Thay mặt BCH/HĐHQT
Hội trưởngCái Hữu Sáu

This entry was posted in Tin Buồn and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.