Nhiếp ảnh

Những người Mẹ vĩ đại
gánh cả gia đình trên đôi vai gầy

This entry was posted in Mỹ Thuật and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.