Nghe nhạc

Ban nhạc Hạm đội 7 Hoa Kỳ
(U.S Seventh Fleet Band)
biểu diễn “Nối Vòng Tay Lớn” tại Đà Nẵng
Emily Kershaw hát

“Rừng núi dang tay nối lại biển xa
Ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà
Mặt đất bao la, anh em ta về
Gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rộng
Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam”…

This entry was posted in Âm Nhạc and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.