Tưởng niệm hải chiến HS

 TƯỞNG NIỆM 75 CHIẾN SĨ ANH HÙNG VNCH
ĐÃ HY SINH TRONG TRẬN HẢI CHIẾN TẠI HOÀNG SA 1974

Thành phố Boston-USA truy điệu

Xem thêm :

1.- https://www.youtube.com/watch?v=yV9yFQE4fY4
2.- https://www.youtube.com/watch?v=PGhFDie1zHk

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.