Thơ Phạm Xuân Trường

Chẳng ngờ gặp bạn nơi đây

Chẳng ngờ gặp bạn nơi đây
Cửa thiền trầm mặc, sân đầy vắng im
Nhớ nhau nên phải đi tìm
Đã bao mùa nắng khuất chìm nẽo sương

Ngón chân bấm đỏ mặt đường
Sao khi đối diện lại dường như xa
Tay cầm chổi, miệng Di đà
Lấy lời mộ đạo để mà làm thân

Dưới kia là cõi phàm trần
Chùa cao lưng núi có gần Phật hơn
Mẹ già một bóng neo đơn
Mái tranh thì dột, áo sờn chỉ khâu

Nói không phải trách bạn đâu
Biết đời vạn sự, khởi đầu từ duyên
Người sang nào bởi bạc tiền
Gốc muôn phẳng lặng ở miền nhấp nhô

Tiển nhau bằng tiếng nam mô
Nửa toan níu lại, nửa hồ như buông

Phạm Xuân Trường

@FB/PXT

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.