Thomas Edison

Bị thầy đuổi học vì “thiểu năng trí tuệ”,
người mẹ đã biến cậu thành thiên tài vĩ đại nhất thế kỷ

This entry was posted in Văn Hóa and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.