Đường lên đỉnh Olympia 2015

Học sinh Văn Viết Đức
làng Long Hưng-Hải Lăng-Quảng Trị
giành ngôi quán quân “Đường lên đỉnh Olympia 2015”

Đọc thêm :
http://danviet.vn/song-tre/van-viet-duc-gianh-ngoi-quan-quan-duong-len-dinh-olympia-2015-620546.html

This entry was posted in Nhân Kiệt and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.