ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA 2016

“Cậu bé Google” Phan Đăng Nhật Minh
học sinh trường THPT Hải Lăng, Quảng Trị.
ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA  2016:
giành vòng nguyệt quế Olympia với 400 điểm .

Đọc thêm :
  http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/cau-be-google-nhat-minh-dat-400-diem-olympia-17-3488200.html

https://www.facebook.com/phandangnhatminhO17/?fref=nf

This entry was posted in Nhân Kiệt and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.