VN WAR

Chiến tranh Việt Nam

Nhóc tì 13 tuổi bị Việt Cọng bắt đi theo,lại bị lính Mỹ bắt, và khóc thút thít.
Anh chàng Mỹ thương tình vỗ về, cho hộp bánh.

@FB/KN

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.