Fromosa-Vũng Áng

 

Formosa các ống khói xả ra môi trường khủng khiếp

Xem thêm :

Formosa Hà tĩnh xả chất cực độc xuống biển

This entry was posted in Địa Lý and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.