VIET ART SPACE .HUE

VIET ART SPACE.HUẾ
Nghệ Thuật Trình Diễn
“Nỗi đau của những con cá”
phản đối Formosa ngày 29.4.2016

Video : Đoàn nghệ thuật tại Cầu Tràng Tiền

Xem thêm :

VietArtSpace
 “Nỗi đau của những con cá”

This entry was posted in Địa Lý and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.