Quảng Bình biểu tình

 

Quảng Bình:
Biểu tình dữ dội chống Formosa
ngày 29.4.2016

Đọc them :

Thảm họa cá chết miền Trung

Trong gọng kềm Formosa

Ngư dân Quảng Bình


This entry was posted in Địa Lý and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.