Hội ngô LTQT 2015

 

Cảm tưởng cựu học sinh tham dự 
Hội Ngộ Liên Trường Quảng Trị.Cali-Sept.6.2015
(Phát biểu của anh Trần Quốc Phiệt )

Xem thêm:
(Clips from Phillips Đinh)

VÈ DƯỚI MÁI NHÀ
BẾ MAC
NGUYỄN HOÀNG / Đệ Tứ 2

This entry was posted in News and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.