Toán học

 Thần Đồng Việt Nam
Jennifer Tran Nguyen 9 tuổi ,
đã giải 1 bài toán khó 

Xem thêm :

 Jennifer Tran Nguyen

This entry was posted in Khoa Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.