Tân Niên 2015

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ
BOSTON-MA-USA 

Tân Niên Xuân Ất Mùi
ngày 21 tháng 2 năm 2015
tại Trụ Sở Cộng Đồng Việt Nam.
Số 42 Charles St.Dorchester.MA.USA

 

 

 

     

This entry was posted in Sinh Hoạt and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.