DÂN OAN VIỆT NAM

 

PHONG TRÀO LIÊN ĐỚI DÂN OAN VIỆT NAM TRANH ĐẤU
HUYỆN THẠNH HÓA,TỈNH LONG AN NGÀY 10/2/2015 LÚC 15h

Xem thêm :

Đảng Cộng Sản Việt Nam đang tan rã

 

 

This entry was posted in News, Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.