Trần Trọng Kim

 

Nhân vật năm Mùi:
Trần Trọng Kim, người sinh năm Mùi

Đọc sách :
MỘT CƠN GIÓ BỤI

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.