Đông Hà 2014

 

Thương về Vùng Hỏa Tuyến
HỌI NGỘ ĐỒNG HƯƠNG ĐÔNG HÀ 2014
Paracel Seafood Restaurant-South California Dec.21/2014

 

  Xem hình ảnh hội ngộ

This entry was posted in News and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.