QUẢNG TRỊ.COLORADO/FLORIDA

 

HỘI NGỘ ĐỒNG HƯƠNG & LIÊN TRƯỜNG QUẢNG TRỊ
DENVER-COLORADO – July 4-6/2014

Hình ảnh Phái đoàn Đồng hương Florida về tham dự –
Đêm dạ tiệc tại nhà hàng King’s Land,July 4.2014

Nghe nhạc : VỀ DƯỚI MÁI NHÀ

 

This entry was posted in News and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.