Boston Summer 2014

 HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ  &
HỘI ÁI HỮU TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA DALAT
BOSTON.MA.USA

Summer camping 2014

Ngày 26 và 27 tháng 6 năm 2014
tại Sentinal Camp : 29 Sentinal Lodge Road Center Tuftonboro,
NH 03816  –  (603)539-4839

 

 

This entry was posted in Sinh Hoạt and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.