Lịch sử VN

 

Tâm Tư Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu

( Phần 24/24 )

 

Xem thêm :

Tri Ân Thương Phế Binh VNCH 28.4.2014

 

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.