CẢM TẠ

THƯ CẢM TẠ

Gia đình chúng tôi thành kính cảm tạ và tri ân :

-Quý Đại đức chùa Lowel và chùa Việt Nam-MA
-Ban Hộ niệm chùa VIỆT NAM, Roslindale -MA
-Ban chấp hành cộng đồng Việt Nam-MA
-Phái đoàn y tế bệnh viện MGH-MA
-Hội Đồng Hương Quảng Trị-MA
-Hội Ái Hữu Cựu Sinh viên Trường Võ Bị  Quốc Gia Đà Lạt- MA
-Hội Ái hữu Cựu Học sinh Trường Trung học Nguyễn Hoàng-Quảng Trị-Nam Cali
-Lê tộc làng La Duy tại Boston-MA
-Đại gia đình Họ Nguyễn làng Xuân Dương tại Nam Cali
-Đại gia đình Họ Hoàng làng Gia Độ tại Nam Cali và Montreal-Canada
-Ban quản lý Nhà quàn Vĩnh Phước .

Thông gia, bà con,quyến thuộc nội ngoại,thân hữu đã tụng kinh, hộ niệm, phúng viếng, điện thư, điện thoại phân ưu Bà Cố,Bà nội,ngoại,Mẹ chúng tôi là:

Cụ Bà Quả Phụ NGUYỄN LIÊU
Nhũ danh  LÊ THỊ ĐỊNH
Pháp danh NGUYÊN CHÍNH

Vãng sanh  lúc 10.54 PM ngày 27 tháng 1 năm 2014
(nhằm ngày 27 tháng 12 năm Quý Tỵ)
tại Thành phố Boston, Massachusetts, USA
Hưởng thọ : 95 tuổi

Di quan về an táng tại quê nhà,
làng Ngô Xá Đông,quận Triệu Phong,tỉnh Quảng Trị.Việt Nam

Chúng tôi xin chân thành tri ân và cảm tạ ân tình sâu thẳm này. Nguyện hồi hướng công đức của Chư Tôn Thiền Đức và Quý liệt vị lên mười phương chư Phật tác đại chứng minh. Trong thời gian tang lễ, không sao tránh sai sót, kính mong chư vị niệm tình lượng thứ.

Trưởng nam NGUYỄN HIÊU
cùng Tang gia đồng bái tạ

 

This entry was posted in Thông Tin, Tin Buồn and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.