Thông Tin

THÔNG BÁO

Chiếu tinh thần cuộc họp ngày thứ 7,mồng 4 tháng 1 năm 2014

Nhằm kiện toàn và trẻ trung hóa Ban Chấp Hành/Hội Đồng Hương Quảng Tri-Boston trong nhiệm kỳ tới.

Hội  thông báo đến câc Anh Chị Em,các Cháu Nam Nữ  thanh thiếu niên hội viên vui lòng bỏ chút thì giờ đến tham dự cuộc họp :

Thời gian : 2PM  –  5PM  –   Ngày 11 tháng 1 năm 2014

Địa điểm : 31 Midland St. Dorchester-MA 02125

Hội tin tưởng và  phấn kích về sự năng nổ của lớp hội viên tuổi trẻ  và kỳ vọng thành công về hoạt động của Hội trong thời gian tới,qua phiên họp này.

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRI-BOSTON

 

  

This entry was posted in Thông Tin and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.