TIỆC CHIA TAY

TIỆC CHIA TAY
May,27

Video Quynh Hoa  –  Le Vang  –  PHUOCTRAN  –  Tony Le

Chụp hình lưu niệm

Vui 1 dêm nay rồi mai lên đường

Phía trong nhìn ra

1 góc quang cảnh

Cựu dân biểu Tư Đồ Minh hát

 Chị Quỳnh Hoa,CA

Anh Lê Vang,CA

Từ Nguyễn Hoàng đến Harvard
(Anh Chị Đinh Trọng Phúc và Trần Túy Huệ,có con trai đang theo học Harvard Medical  School)

Xem thêm :STEVEN NH

IBJDUY   –  ANDY LONGVYNGUYEN  –   DẠ TIỆC  –  NH6572  –  PHUOCTRAN  – 

STEVEN NH 1 –  STEVEN NH 2  –  STEVEN NH 3  –  STEVEN NH 4

This entry was posted in News and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.