TIỀN HỘI NGỘ

HỘI NGỘ ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ 2013
TIỀN HỘI NGỘ
May,25

Video Tế Lễ  –  TIỀN HỘI NGỘ  –  PHUOCTRAN

Địa điểm Tiền Hội Ngộ,tư gia ông Hội trưởng Cái Hữu Sáu

Quang cảnh Tiền Hội Ngộ

Cúng tế húy nhật 400 năm Tiên chúa NGUYỄN HOÀNG

  Ông Tuấn,Ông Toàn(ngoài)phụ lễ tại bàn thờ

Ông Tuấn,Ông Tân và Trưởng ban Nghi lễ,ông Cựu Hội trưởng Nguyễn Văn Chấn(phải)

Chủ tế,ông Hội Trưởng Cái Hữu Sáu

    Ông Bào,trống

Ông Khai,chiêng

Cúng cô hồn

Cựu ĐT.Tỉnh trưởng Quảng Trị và nhân dân Quảng Trị tưởng niệm chúa Tiên

Khu vực bếp

Trong nhà ăn

Tha hồ

An ninh

Xem thêm : TIN HI NG  –  NH6572  –  PHUOCTRAN

IBJDUY   –  ANDY LONGVYNGUYEN  –   DẠ TIỆC  –  NH6572  –  PHUOCTRAN  – 

STEVEN NH 1 –  STEVEN NH 2  –  STEVEN NH 3  –  STEVEN NH 4

 

This entry was posted in News and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.