Thơ Lý Hiểu

VE SU

Về trần thoát xác biệt hang sâu
Nhạc khúc yêu đương lại bắt đầu
Cuồng nhiệt đâu cần tìm bóng mát
Khát tình chẳng đợi đến nương dâu
Hoa đăng trăng sáng tràn đầy ngỏ
Mỹ tửu nhựa tươi hút cạn bầu
Hoan lạc dài lâu như bất tận
Làm sao nhân thế gọi ve sầu ?
                               
                                 SÔNG CN
 
Sông cạn lâu rồi chẳng thấy mưa
Hoài  công bến vắng ngóng đò đưa
Thấy người bằng hữu dầm sương sớm
Đợi khách thương hồ dãi nắng trưa
Bạn cố sưu tầm đồ cổ ngoạn
Khách cần rao bán bản đàn xưa
Ta nay chán ngắt trò hư thực
Chán chuyện trần gian thói lọc lừa.
  
Lý Hiểu
This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.