PHIM NGƯỜI CÔ ĐƠN

NGƯỜI CÔ ĐƠN
Đạo diễn Hoàng Thi Thơ
(Phim sản xuất năm 1972)

“Sự quên lãng của người sống mới làm chết thực sự kẻ chết”

Xa khơi

Yêu mãi còn yêu

This entry was posted in Âm Nhạc and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.