Thơ Trương Thúy Hậu

寄 芳 陳

天 乎 地 矣 滿 忻 忻
衛 宿 恆 星 光 發 分
情 記 緣 奇 多 頗 累
群 生 歷 代 是 芳 陳

Ký Phương Trần

Thiên hồ địa hỹ mãn hân hân
Vệ tú hằng tinh quang phát phân
Tình ký duyên kỳ đa phả lụy
Quần sinh lịch đại thị phương Trần.

To Jennifer Trần

Vui thay trời đất hân hoan
Ngàn sao lấp lánh phát quang sáng ngời
Tình yêu bởi tại ông Trời
Kìa sao Bắc đẩu giáng nơi phương Trần.

TRƯƠNG THÚY HẬU
2008

This entry was posted in Thơ, Văn Hóa and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.