Tag Archives: song vinh dinh

Sông Vĩnh Định

 Sông Vĩnh Định  Video : Từ Ô Lâu, Ô Giang đến Vĩnh Định       Sông Vĩnh Định(永定河)là một phụ lưu của sông Thạch Hãn, chảy theo hướng Đông Nam, từ làng Cổ Thành đến làng Xuân Viên, dài khoảng 20km, rồi nhập vào sông Ô Lâu, đổ ra phá Tam Giang.     … Continue reading

Posted in Địa Lý | Tagged , | Comments Off on Sông Vĩnh Định