Category Archives: Sinh Hoạt

PICNIC MÙA HÈ 2011

  VIDEO CLIPS Ca hát                Kéo dây                  Nội bộ

Posted in Sinh Hoạt | Comments Off

SINH HOAT MÙA HÈ NĂM 2011

HÌNH ẢNH SINH HOAT Picnic mùa Hè năm 2012 Hình trên: Ông Hội trưởng Cái Hữu Sáu và một nhóm đồng hương trong ngày picnic Một nhóm đồng hương trong ngày picnic Một góc sinh hoạt-Đồng ca bài”Cờ bay trên … Continue reading

Posted in Sinh Hoạt | Comments Off