Author Archives: hoangdung

FAST FOOD

“Sao phải ăn burger khi Việt Nam đã có Phở?” Góc nhìn thú vị lý giải thất bại của Mc Donald’s và Burger King tại Việt Nam của tạp chí Mỹ Có khoảng 540.000 cửa hàng bán thực phẩm và … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Comments Off on FAST FOOD

Quảng Trị

Chợ Mỹ Chánh, Quảng Trị, 1966.

Posted in Địa Lý | Tagged | Comments Off on Quảng Trị

Korea

President Moon Jae-in speaks to N. Korean audience of 150,000

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on Korea

ĐIẾU VĂN

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM CỐ TRUNG TƯỚNG NGUYỄN VĂN THIỆU- TỔNG THỐNG VIỆT NAM CỘNG HÒA (Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu(1923-2001) Tổng Thống Việt Nam Cọng Hòa, tạ thế ngày 27 tháng 9 năm 2001 tại thành phố Boston ,tiểu … Continue reading

Posted in Thơ, Văn Học | Tagged | Comments Off on ĐIẾU VĂN

TƯỞNG NIỆM

Đọc bài ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM CỐ TRUNG TƯỚNG NGUYỄN VĂN THIỆU- TỔNG THỐNG VIỆT NAM CỘNG HÒA do Tác giả Trần Quảng Lượng cẩn bút Lịch sử ngôn ngữ và văn chương từ biểu tượng đến âm thanh ghi … Continue reading

Posted in Khảo Cứu, Văn Học | Tagged | Comments Off on TƯỞNG NIỆM

LM. Ngô Văn Kha

Lời tuyên bố dõng dạc của linh mục Ngô Văn Kha  

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on LM. Ngô Văn Kha

Nghe Nhạc

The Brothers Four Green Fields

Posted in Âm Nhạc | Tagged | Comments Off on Nghe Nhạc

Farewell

R.I.P JOHN McCAIN Mr.Senator-The Vietnam War Hero Phẩm Chất – Lương Tri & Lòng Yêu Nước Xem và đọc thêm : Buổi Thắp Nến Tưởng Niệm Thượng Nghị Sĩ John McCain Tại Arizona HỒI KÝ HỎA LÒ

Posted in Lịch Sử | Tagged | Comments Off on Farewell

Thơ Hồ Sĩ Tạo

Vịnh Hà Nội Gió bụi chiều nay tới cố kinh Sớm ra nhìn lại xót xa tình Cá hồ xao động ba triều biến Long Đỗ trơ vơ mấy dặm tình. Bảng lảng núi Nùng mây phủ kín Khóc than … Continue reading

Posted in Văn Hóa | Tagged | Comments Off on Thơ Hồ Sĩ Tạo

Thơ Phùng Minh Tiến

Posted in Uncategorized | Comments Off on Thơ Phùng Minh Tiến