Biểu tình

DÂN CHỢ GẠO-MỸ THO :
ĐÁ ĐẢO CỌNG SẢN BÁN NƯỚC.

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.