Biểu tình tại Hà Nội

Ngày 6 thánh 6 năm 2018

Dân oan 3 miền bao vây Quốc hội
chống đối kế hoạch cho TQ thuê đất 99 năm làm đặc khu tự trị.

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.