Biểu tình

Ngày 8 tháng 6 năm 2018
Biểu tình chống dự luật Đặc Khu Kinh Tế
trước Tổng Lãnh Sự CSVN tại San Francisco

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.