Đặc Khu 99

KỊCH SĨ BÉ TÝ

KÊU GỌI NGHỆ SĨ VN LÊN ÁN ĐẢNG CSVN
NHƯỢNG ĐẤT CHO TÀU CỌNG QUA ĐẶC KHU 99.

Xem thêm hài kịch
Chung một mái nhà


This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.