Thơ Xuân

GIAO THỪA KHAI BÚT

*

 

Giao thừa khai bút gởi gần xa

Ngũ phúc lâm môn chúc mọi nhà

Ngoài cửa cẩu reo mừng Tết đến

Trong vườn kê gáy tiễn năm qua

Hồn thiêng sông núi còn son sắt

Nỗi nhớ quê hương chẳng nhạt nhòa

Mong được Xuân nầy xoay đổi mới

Dân giàu Nước mạnh mãi thăng hoa.

 

Boston, 2.15.2018

Lê Ngọc Kha

This entry was posted in Thơ, Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.