Quảng Trị 1969

Trung Tâm Chiêu Hồi Tỉnh Quảng Trị
Chiến dịch Xuân đoàn tụ

Nhân Tết Kỷ Dậu, ngày 4 tháng Hai 1969. chính phủ phát động chiến dịch Xuân Quê Hương,Tỉnh  tổ chức tại Trung Tâm Chiêu Hồi Quảng Trị. Tất cả các hồi chánh viên và thân nhân được mời tham dự. Nhân dịp này, chính quyền địa phương đã tưởng thưởng xứng đáng những hồi chánh viên hữu công.

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.