Thiện nhân

Vợ đưa chồng cấp cứu được người bệnh nhân lạ giúp,
bác sĩ nói 1 câu khiến bà bàng hoàng

 

This entry was posted in Văn Hóa and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.