Thơ Trương Thúy Hậu

VỌNG CỐ NHÂN

 

Ở bên này tả ngạn sông Hương
Gót nhỏ người đi thấm bụi đường
Hạ đỏ thuyền tình nghiêng sóng vỗ
Thu vàng bể ái rối tơ vương
Có phải tay ngà buông chén ngọc
Hay là quốc sắc nhuốm phong sương
Ru con ai hát câu thơ cổ
“Vọng cố nhân hề thiên nhất phương”

Trương Thúy Hậu
July, 2009

This entry was posted in Thơ, Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.