Thơ hoanglonghai

Ngày giỗ đầu
13 tháng 2 năm Đinh Dậu
(10 tháng 3 / 2017)

Ngó về chân trời cũ
Tìm một chút hương xưa
Gởi cho người cô lữ
biết ở đâu bây giờ?

hoanglonghai

Xem thêm :
 người cô lữ

This entry was posted in Thơ, Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.