Tỉnh Quảng Trị

Dinh Tỉnh Trưởng Quảng Trị
(Ảnh chụp năm 1966)

Dinh Tỉnh Trưởng nhìn ra Sông Thạch Hãn-1968.

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.