Hà Nội biểu tình 1.5.2016

 

Hà Nội và Saigon biểu tình
chống Formosa,bảo vệ môi sinh môi trường
ngày 1.5.2016

Video :

Biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn    

Công An đánh hội đồng người

Đọc thêm :

Biểu tình tại Saigon  

Tường thuật cả nước biểu tình

 

This entry was posted in Địa Lý and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.