Thơ Trần Thị Lam

Đất nước mình lạ quá phải không Anh

Video :  Đất nước mình

Ghi chú : Hình 4×6 trên là tác giả bài thơ Trần Thị Lam

@internet

This entry was posted in Thơ, Văn Học and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.