Hài Chiến Hoàng Sa

Văn Tế 74 Tử Sĩ Hài Chiến Hoàng Sa  

Xem thêm :

Lễ Tưởng niệm tại Hà Nội

 

This entry was posted in Lịch Sử and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.